Blog


Si stresi dhe homofobia ndikon në mirëqenien e personave gej, lezbike dhe biseksualë?

Ekspozimi ndaj ngacmimit, diskriminimit dhe dhunës për shkak të orientimit seksual ose identitetit gjinor, mund të shkaktojë dëme të mëdha në mirëqenien e përgjithshme të jetës së një personi, në marrëdhëniet shoqërore dhe në përditshmërinë e personave gej, lezbike dhe biseksualë. Në vitet e fundit, studime të shumta kanë hulumtuar mbi ndikimin që urrejtja dheContinue reading “Si stresi dhe homofobia ndikon në mirëqenien e personave gej, lezbike dhe biseksualë?”

Streha awarded as one of the 17 best practices to help end youth homelessness in Europe

FEANTSA, the European Federation of National Organizations Working with the Homeless, published recently the European Framework for Defining Youth Homelessness, to help services and policy makers understand the specific needs young people experiencing homelessness possess. Streha has been selected as one of the 17 best practices in Europe, which is helping youth overcome homelessness andContinue reading “Streha awarded as one of the 17 best practices to help end youth homelessness in Europe”

Trajnim i profesionistëve të përkujdesjes shoqërore në Gjirokastër

Një nga fushat kryesore ky mbështetet puna e qendrës tonë, është fuqizimi dhe ngritja e vazhdueshme e kapaciteteve të profesionistëve të përkujdesjes shoqërore dhe personave përgjegjës mbi mirëqenien psiko-sociale të personave LGBTI+. Pjesë e një cikli trajnimesh në qytetet të ndryshme, ditën e sotme specialistët dhe trajnerët tanë u takuan me profesionistë në Gjirokastër, përContinue reading “Trajnim i profesionistëve të përkujdesjes shoqërore në Gjirokastër”