Thirrje për ekspert/e ligjor

Qendra Streha në kuadër të projektit “Rritja e ndërgjegjësimit për të drejtat dhe përmirësimi i situatës ligjore dhe psiko – sociale të personave LGBTI + që jetojnë në zona të thella dhe rurale të Shqipërisë.”, pjesë e skemës së granteve të projektit “Fuqizimi i individëve dhe komuniteteve të margjinalizuara mbi të drejtat e njeriut dhe qasjen në drejtësi”, i financuar nga Agjensia Austriake e Zhvillimit … Continue reading Thirrje për ekspert/e ligjor

Thirrje për ekspert/e për trajnim profesionistësh

Pozicioni: Ekspert në trajnimin e profesionisteve Projekti: “Improving the situation of LGBTI+ people in Albania.”.   Periudha e kontratës:    03.11.2021 – 03.11.2022 Kohëzgjatja e punës:     9 ditë Informacion i Përgjithshëm “Streha” është qendër rezidenciale e cila mbështet të rinjtë LGBT të disavantazhuar dhe të diskriminuar, me shërbime të tilla si: akomodim dhe plotësim i nevojave bazë, kurse profesionale, ndërmjetësim për punësim, rritje e aftësive për … Continue reading Thirrje për ekspert/e për trajnim profesionistësh

Thirrje për Psikolog/e

Qendra “Streha” është në kërkim të një psikologu/psikologeje me kohë të pjesshme. Psikologu/ia do të ofrojë mbështetje përmes këshillimit psikologjik me persona të komunitetit LGBT+ të cilët marrin shërbime në qendrën “Streha”. Nëpërmjet ofrimit të këshillimit psikologjik do të synohet:  Përmirësimi i mirëqënies emocionale të rasteve të ndjekura. Dhënia e shërbimit cilësor dhe jo diskriminues  Dhënia e shërbimit mbi bazën e parimeve etike të punës … Continue reading Thirrje për Psikolog/e

Në Tiranë jetojmë mes ngjyrash

Sot, në ambjentet e qendrës kulturore “Argonaut Art Factory”, ‘’Streha” LGBT organizoi aktivitetin “Në Tiranë jetojmë mes ngjyrash”. Ky aktivitet kishte për qëllim prezantimin e shkurtër të bashkëpunimit që ‘’Streha’’ LGBT ka me Bashkinë Tiranë dhe shërbimet që ofrojnë me mbështetjen e Bashkisë Tiranë. ‘’Streha’’ LGBT, si qendra e parë dhe e vetme rezidenciale që i vjen në ndihmë komunitetit LGBT, prej kohësh po bashkëpunon … Continue reading Në Tiranë jetojmë mes ngjyrash

Bashkë!

Asgjë nuk mund të më ndalojë, asgjë nuk mund të më lëndojë. Muajt e fundit kanë qenë muaj guximi, dashurie, ringritjeje, rimëkëmbjeje dhe mbështetjeje pavarësisht vështirësive të mbartura nga pandemia. Edhe pse vijojnë të jetojnë në një realitet ende jo-pranues dhe shpeshherë armiqësor, sërish qindra pjesëtarë të komunitetit LGBTI+ arritën të bëhen bashkë në përpjekjen për krijimin e një shoqërie më të mirë dhe gjithëpërfshirëse. … Continue reading Bashkë!

Sa të shpeshta janë problemet e shëndetit mendor te personat biseksualë?

Problemet e shëndetit mendor janë të përhapura në popullatën e personave biseksualë. Këto probleme vijnë si pasoje e stigmatizimit, shtypjes dhe diskriminimit me të cilin ata dhe të tjerë individë të komunitetit LGBTI+ përballen. Të gjithë këta faktorë mund të kontribuojnë në rezultate negative të shëndetit mendor. Biseksualiteti është një lloj orientimi seksual. Një person është biseksual kur përjeton një tërheqje seksuale, tërheqje romantike, ose … Continue reading Sa të shpeshta janë problemet e shëndetit mendor te personat biseksualë?

Si stresi dhe homofobia ndikon në mirëqenien e personave gej, lezbike dhe biseksualë?

Ekspozimi ndaj ngacmimit, diskriminimit dhe dhunës për shkak të orientimit seksual ose identitetit gjinor, mund të shkaktojë dëme të mëdha në mirëqenien e përgjithshme të jetës së një personi, në marrëdhëniet shoqërore dhe në përditshmërinë e personave gej, lezbike dhe biseksualë. Në vitet e fundit, studime të shumta kanë hulumtuar mbi ndikimin që urrejtja dhe ekspozimi ndaj dhunës, diskriminimi në vendin e punës dhe në … Continue reading Si stresi dhe homofobia ndikon në mirëqenien e personave gej, lezbike dhe biseksualë?