Open Call for Clinical Supervision

In the frame of the project “Improving services for LGBTI+ youth in Albania during COVID-19.” funded by ‘’IRIS NETWORK’’, and implemented by ‘’Streha’’with the aim of ensuring that beneficiaries are receiving the highest quality services possible during the pandemic situation, ‘‘Streha’’, is seeking for a supervisor to provide clinical supervision to the staff members working directly with the beneficiaries of the service. Deadline: 17th of … Continue reading Open Call for Clinical Supervision

Karnavalet në Strehë

Në prag Karnavalesh. Kur shoqëria vendos maska dhe feston, disa prej nesh detyrohen të vijojnë të mbajnë maskën për hir të shoqërisë. Mbajnë këtë maskë për të mbrojtur jetën e tyre. Po të flas për këtë grup njerëzish që shoqëria i poshtëron në fytyrë dhe mendon që nuk janë të denjë te jenë pjesë e shoqërisë së tyre. Këta nuk janë të denjë vetëm sepse … Continue reading Karnavalet në Strehë

Thirrje e hapur: Punonjës/e rastesh me kohë të pjesshme

Aplikimet pranohen deri më: 10.11.2020 në adresën:  info@strehacenter.org Qendra ‘’Streha’’ kërkon të punësojë një Punonjës/e Rastesh me kohë të pjesshme për shërbimin rezidencial që është i hapur 24 orë në mbështetje të komunitetit LGBT në Shqipëri. Detyrat e Punonjësit/es së Rasteve Monitorimin e aktiviteteve lidhur me aftësimin për jetën të përfituesve. Menaxhimin e rastit sipas planit të miratuar nga ekipi multi-disiplinar. Mbajtja dhe plotësimi i … Continue reading Thirrje e hapur: Punonjës/e rastesh me kohë të pjesshme

Thirrje për jurist/e

Thirrje për jurist/e Terma Reference Qendra Streha kërkon një jurist/e i cili do ndihmojë në rritjen e ndërgjegjësimit të komunitetit LGBTI+ për të drejtat e tyre si dhe do të asistojë nevojat e tyre ligjore. Hyrje Qendra Streha në kuadër të projektit  “Rritja e ndërgjegjësimit për të drejtat dhe përmirësimi i situatës ligjore dhe psiko – sociale të personave LGBTI + që jetojnë në zona … Continue reading Thirrje për jurist/e

Takim me specialistë të shërbimit social në Krujë

Në datën 14 tetor 2021 stafi i qendrës Streha mbajti një takim në Bashkinë e Krujës. Në takim ishin të pranishëm 6 psikologë dhe 3 anëtarë të stafit të shërbimeve sociale të Bashkisë Krujë. Në fokus të këtij takimi ishin sfidat që hasin të rinjtë dhe adoleshentët LGBTI+ në ambjentet e shkollës si për shembull bullizmi, izolimi emocional dhe stresi psikologjik dhe si psikologët mund … Continue reading Takim me specialistë të shërbimit social në Krujë