Thirrje për menaxher/e rastesh-Afati i aplikimit 30 Prill 2023.

Pozicioni: Menaxher/e rastesh Lloji i punës:Punë me kohë të plotë Informacion i Përgjithshëm “Streha” është qendër rezidenciale e cila mbështet të rinjtë LGBTI të disavantazhuar dhe të diskriminuar, me shërbime të tilla si: akomodim dhe plotësim i nevojave bazë, kurse profesionale, ndërmjetësim për punësim, rritje e aftësive për jetën, këshillim psikologjik, etj. Qendra “Streha” kërkon të punësojë një Menaxher/e Rastesh për shërbimin rezidencial që  është i hapur 24 orë … Continue reading Thirrje për menaxher/e rastesh-Afati i aplikimit 30 Prill 2023.

Thirrje për menaxher\e shërbimi-Afati i aplikimit:10 Prill 2023

Pozicioni: Menaxher/e shërbimi Lloji i punës: Punë me kohë të plotë Informacion i Përgjithshëm “Streha” është qendër rezidenciale e cila mbështet të rinjtë LGBTI të disavantazhuar dhe të diskriminuar, me shërbime të tilla si: akomodim dhe plotësim i nevojave bazë, kurse profesionale, ndërmjetësim për punësim, rritje e aftësive për jetën, këshillim psikologjik, etj. Qendra “Streha” kërkon të punësojë një Menaxher/e Shërbimi për qendrën rezidenciale që është e hapur 24 … Continue reading Thirrje për menaxher\e shërbimi-Afati i aplikimit:10 Prill 2023

Streha’s Charity Gala – Reserve your ticket now!

Streha’s Charity Gala Night returns! Since 2015, Streha has been hosting a gala to raise much needed funds for our dynamic work, as well as demonstrating support and love for LGBTQ+ people in Albania. There are various options for donating to the Gala event, including purchasing a ticket for online and in-person attendance, purchasing a ticket for a beneficiary of Streha, or making a general … Continue reading Streha’s Charity Gala – Reserve your ticket now!

Thirrje për ekspert/e ligjor/e

Në kuadër të projektit “Rritja e aksesit në shërbimet e ndihmës juridike dhe mbështetje psiko-sociale për personat LGBT në Shqipëri”, pjesë e skemës së granteve të projektit “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe burrat në Shqipëri”, që zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (PNUD) në partneritet me Ministrinë e Drejtësisë dhe me mbështetjen financiare të Bashkëpunimit Austriak për … Continue reading Thirrje për ekspert/e ligjor/e

STREHA is awarded with the 2022 Human Rights Prize by CNCDH

“We were very sensitive to the quality of the project, which is very well constructed and supported by two associations whose professionalism and presence in the country are well established. The price wanted to reward a project that aims to meet the basic needs of LGBTQI people in Albania by remedying the shortcomings of public action.” The jury of the National Advisory Commission of Human … Continue reading STREHA is awarded with the 2022 Human Rights Prize by CNCDH

STREHA shpallet fituese e Çmimit për të Drejtat e Njeriut nga CNCDH dhe Republika e Francës

Ishim shumë të ndjeshëm ndaj cilësisë së projektit, i cili është shumë mirë i ndërtuar dhe i mbështetur nga dy shoqatat (Aleanca LGBT dhe Pro LGBT), duke demostruar profesionalizëm në punën e tyre në vend. Çmimi mundëson zbatimin e një projekti që synon të plotësojë nevojat bazë të personave LGBTQI në Shqipëri duke nxitur mbështetjen e institucioneve publike për çështjet LGBTQI. Juria e Komisionit Kombëtar … Continue reading STREHA shpallet fituese e Çmimit për të Drejtat e Njeriut nga CNCDH dhe Republika e Francës

Thirrje për Ekspert për hartimin e një moduli trajnues për punonjës socialë

Thirrje për aplikim Pozicioni: Ekspert në draftimin e një moduli trajnues për punonjësit socialë Projekti: ”Strengthening professionals’ capacities of professionals in remote areas to protect LGBTI+ people from violence and discrimination” Periudha e kontratës: 21.11.2022 – 16.01.2023 Kohëzgjatja e punës: 15 ditë pune Informacion i Përgjithshëm “Streha” është qendër rezidenciale e cila mbështet të rinjtë LGBTI të disavantazhuar dhe të diskriminuar, me shërbime të tilla si: akomodim … Continue reading Thirrje për Ekspert për hartimin e një moduli trajnues për punonjës socialë

Open Consultancy: Expert on Organizational capacity building

Streha the first non-public residential center in Southern Eastern Europe, which helps the LGBTI community in emergency of housing and accommodation. “Streha” Center is the first non-public residential center in Southern Eastern Europe, which helps the LGBTI community in emergency of housing and accommodation. It started as a pilot project of two main LGBTI organizations in Albania, Alliance against LGBT Discrimination in collaboration with United … Continue reading Open Consultancy: Expert on Organizational capacity building

‘Unmasked Love’ – Mbrëmja Gala në mbyllje të Muajit të Krenarisë

Mbrëmja Gala u organizua në Pallatin e Brigadave, me pjesëmarrjen e personaliteteve të njohur të skenës dhe artit, aktivistë dhe mbështetës së kauzës LGBTI+ në Shqipëri, përfitues së shërbimeve tona dhe pjesëtarë të komunitetit, përfaqësues së trupit diplomatik, si dhe politikanë dhe përfaqësues së institucioneve. Continue reading ‘Unmasked Love’ – Mbrëmja Gala në mbyllje të Muajit të Krenarisë