Sa të shpeshta janë problemet e shëndetit mendor te personat biseksualë?

Problemet e shëndetit mendor janë të përhapura në popullatën e personave biseksualë. Këto probleme vijnë si pasoje e stigmatizimit, shtypjes dhe diskriminimit me të cilin ata dhe të tjerë individë të komunitetit LGBTI+ përballen. Të gjithë këta faktorë mund të kontribuojnë në rezultate negative të shëndetit mendor. Biseksualiteti është një lloj orientimi seksual. Një person është biseksual kur përjeton një tërheqje seksuale, tërheqje romantike, ose … Continue reading Sa të shpeshta janë problemet e shëndetit mendor te personat biseksualë?

Si stresi dhe homofobia ndikon në mirëqenien e personave gej, lezbike dhe biseksualë?

Ekspozimi ndaj ngacmimit, diskriminimit dhe dhunës për shkak të orientimit seksual ose identitetit gjinor, mund të shkaktojë dëme të mëdha në mirëqenien e përgjithshme të jetës së një personi, në marrëdhëniet shoqërore dhe në përditshmërinë e personave gej, lezbike dhe biseksualë. Në vitet e fundit, studime të shumta kanë hulumtuar mbi ndikimin që urrejtja dhe ekspozimi ndaj dhunës, diskriminimi në vendin e punës dhe në … Continue reading Si stresi dhe homofobia ndikon në mirëqenien e personave gej, lezbike dhe biseksualë?

Streha awarded as one of the 17 best practices to help end youth homelessness in Europe

FEANTSA, the European Federation of National Organizations Working with the Homeless, published recently the European Framework for Defining Youth Homelessness, to help services and policy makers understand the specific needs young people experiencing homelessness possess. Streha has been selected as one of the 17 best practices in Europe, which is helping youth overcome homelessness and all social hurdles that come with it. This practices in … Continue reading Streha awarded as one of the 17 best practices to help end youth homelessness in Europe

Trajnim i profesionistëve të përkujdesjes shoqërore në Gjirokastër

Një nga fushat kryesore ky mbështetet puna e qendrës tonë, është fuqizimi dhe ngritja e vazhdueshme e kapaciteteve të profesionistëve të përkujdesjes shoqërore dhe personave përgjegjës mbi mirëqenien psiko-sociale të personave LGBTI+. Pjesë e një cikli trajnimesh në qytetet të ndryshme, ditën e sotme specialistët dhe trajnerët tanë u takuan me profesionistë në Gjirokastër, për zhvillimin e sesionit të parë të trajnimit me qëllim rritjen … Continue reading Trajnim i profesionistëve të përkujdesjes shoqërore në Gjirokastër

Vështirësitë e daljes hapur në kohët që po jetojmë

Erica Woodland së pari shfaqi hapur identitetin e tij queer në shkollën e mesme. Në vitet e fundit, Erica doli hapur si transgjinor dhe prezantoi familjen e saj me përemrat e saj të rinj: Ai/Atij. Pavarësisht nëse arrijmë të kuptojmë seksualitetin tonë personalisht, me familjen tonë ose me komunitetin tonë më të gjerë, dalja hapur është një proces i gjatë dhe i komplikuar, tha Woodland, … Continue reading Vështirësitë e daljes hapur në kohët që po jetojmë