Thirrje për Kujdestar

Pozicioni: Kujdestar/e Social/e/ Menaxher Rasti Aplikimet pranohen deri më: 14 janar 2020 në adresën: strehalgbt@gmail.com Qendra Streha kërkon të punësojë një kujdestar/e social/ menaxher rasti për shërbimin rezidencial që funksionon 24 orë përgjatë 7 ditëve të javës në ndihmë të personave LGBT+ në Shqipëri. Detyrat e Kujdestarit ● Monitorimin e aktiviteteve lidhur me aftësimin përContinue reading “Thirrje për Kujdestar”

Thirrje për Oficer Finance

Pozicioni: Oficer Finance Aplikimet pranohen deri më: 14 janar 2020 në adresën: strehalgbt@gmail.com Qendra Streha kërkon të punësojë një oficere finance për shërbimin rezidencial që funksionon 24 orë përgjatë 7 ditëve të javës në ndihmë të personave LGBT+ në Shqipëri. Detyrat e Financieres ● Financierja do jetë përgjegjëse në kryerjen e detyrave të saj dukeContinue reading “Thirrje për Oficer Finance”