Sfidat e prindërve dhe familjeve të personave LGBTI+

Të qënit LGBTI+ në një realitet homofobik siç është konteksti Shqiptarë është diçka sfiduese jo vetëm për personat LGBTI+ por edhe për familjet e tyre. Ato përballen me shumë nga sfidat e ngjashme me të cilat hasen fëmijët/ të rinjtë LGBTI+, përfshirë rënien pre e thashethemeve dhe qëndrimeve armiqësore në komunitetin ku jetojnë, përbuzja dheContinue reading “Sfidat e prindërve dhe familjeve të personave LGBTI+”

Takim me Qendrën Komunitare Multifunksionale në Elbasan

Stafi i Qendrës Streha zhvilloi një takim me profesionistë të Qendrës Multifunksionale në Elbasan. Ky takim informues shërbeu për të diskutuar mbi problematikat që hasin personat LGBTI në komunitetet e tyre përfshirë dhunën në familje, diskriminimin, bullizmin dhe përjashtimin social. Më pas u fol në lidhje me shërbimet afirmuese për personat LGBTI+ dhe se siContinue reading “Takim me Qendrën Komunitare Multifunksionale në Elbasan”

Kurse profesionale, trajnim dhe shërbime në distancë për të rinjtë LGBT+ në vend

‘Streha’ ‘është duke implementuar projektin “Mbështetja e njerëzve LGBT+ në Shqipëri përmes Shërbimeve Fuqizuese, Standardizimit të Shërbimeve Sociale dhe Ndryshimi i Stereotipeve Negative” të financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Gjermanisë. Projekti synon të kontribuojë më tej në zbatimin e një qasje të bazuar në të drejtat e njeriut dhe standardet ndaj komunitetitContinue reading “Kurse profesionale, trajnim dhe shërbime në distancë për të rinjtë LGBT+ në vend”

The German Embassy in Tirana supports Streha

With direct assistance from Germany, the Albanian organization Shelter will monitor and evaluate on the following months the situation of LGBTI+ people across the country and draft a manual on the “Minimum Standards of Residential Services for LGBTI+”, which would help many other organizations in the future, with their approach on offering services to membersContinue reading “The German Embassy in Tirana supports Streha”

Studimi i plotë mbi perceptimet mbi integrimin në BE dhe zbatimin e ligjeve mbi të drejtat e njeriut

Në vijim studimi i plotë mbi “Perceptime mbi integrimin në BE dhe zbatimin e kuadrit ligjor për të drejtat e njeriut”. Ky studim u bë i mundur falë projektit “Unë Zgjedh Bashkimin Evropian”, i financuar nga Ministria e Financave (CFCU) dhe implementuar nga Pro-LGBT dhe Streha.

Perceptions of marginalized communities on EU integration

As part of the I Choose EU project, a study was conducted on the perceptions of Albanian citizens on EU integration and the implementation of human rights laws. The study was conducted by Dr. Elda Zotaj and M.Sc. Gentiola Madhi and the Shelter Center as part of a project focused on protecting the values ​​ofContinue reading “Perceptions of marginalized communities on EU integration”

Takim në Mat me ofrues shërbimesh dhe psikologë shkollash

Përfaqësues dhe ekspert të Qendrës Streha mbajtën një takim me anëtarë të stafit të shërbimeve sociale në Bashkinë Mat dhe me psikolog shkollash. Në qendër të këtij takimi ishte rritja e aksesit të personave LGBTI+ në shërbimet sociale të Bashkisë apo shërbimet psiko-sociale të shkollës. Në takim u diskutua sesi këto shërbime mund  të bëheshinContinue reading “Takim në Mat me ofrues shërbimesh dhe psikologë shkollash”

Mbrojtja e vlerave të demokracisë përmes integrimit europian

Në kuadër të projektit “I Choose EU”, u zhvillua eventi përmbyllës, ku u prezantuan disa nga gjetjet më kryesore nga organizata PRO LGBT dhe Qendra “Streha”, me fokus qendror në promovimin e të drejtave të njeriut dhe procesin integrues në BE. Qëllimi i këtij projekti ka të bëjë me mbrojtjen e demokracisë dhe vlerave tëContinue reading “Mbrojtja e vlerave të demokracisë përmes integrimit europian”