Thirrje për ekspert/e për trajnim profesionistësh

Pozicioni: Ekspert në trajnimin e profesionisteve Projekti: “Improving the situation of LGBTI+ people in Albania.”.   Periudha e kontratës:    03.11.2021 – 03.11.2022 Kohëzgjatja e punës:     9 ditë Informacion i Përgjithshëm “Streha” është qendër rezidenciale e cila mbështet të rinjtë LGBT të disavantazhuar dhe të diskriminuar, me shërbime të tilla si: akomodim dhe plotësim i nevojave bazë, kurse profesionale, ndërmjetësim për punësim, rritje e aftësive për … Continue reading Thirrje për ekspert/e për trajnim profesionistësh

Thirrje për Psikolog/e

Qendra “Streha” është në kërkim të një psikologu/psikologeje me kohë të pjesshme. Psikologu/ia do të ofrojë mbështetje përmes këshillimit psikologjik me persona të komunitetit LGBT+ të cilët marrin shërbime në qendrën “Streha”. Nëpërmjet ofrimit të këshillimit psikologjik do të synohet:  Përmirësimi i mirëqënies emocionale të rasteve të ndjekura. Dhënia e shërbimit cilësor dhe jo diskriminues  Dhënia e shërbimit mbi bazën e parimeve etike të punës … Continue reading Thirrje për Psikolog/e

Në Tiranë jetojmë mes ngjyrash

Sot, në ambjentet e qendrës kulturore “Argonaut Art Factory”, ‘’Streha” LGBT organizoi aktivitetin “Në Tiranë jetojmë mes ngjyrash”. Ky aktivitet kishte për qëllim prezantimin e shkurtër të bashkëpunimit që ‘’Streha’’ LGBT ka me Bashkinë Tiranë dhe shërbimet që ofrojnë me mbështetjen e Bashkisë Tiranë. ‘’Streha’’ LGBT, si qendra e parë dhe e vetme rezidenciale që i vjen në ndihmë komunitetit LGBT, prej kohësh po bashkëpunon … Continue reading Në Tiranë jetojmë mes ngjyrash

Bashkë!

Asgjë nuk mund të më ndalojë, asgjë nuk mund të më lëndojë. Muajt e fundit kanë qenë muaj guximi, dashurie, ringritjeje, rimëkëmbjeje dhe mbështetjeje pavarësisht vështirësive të mbartura nga pandemia. Edhe pse vijojnë të jetojnë në një realitet ende jo-pranues dhe shpeshherë armiqësor, sërish qindra pjesëtarë të komunitetit LGBTI+ arritën të bëhen bashkë në përpjekjen për krijimin e një shoqërie më të mirë dhe gjithëpërfshirëse. … Continue reading Bashkë!

Sa të shpeshta janë problemet e shëndetit mendor te personat biseksualë?

Problemet e shëndetit mendor janë të përhapura në popullatën e personave biseksualë. Këto probleme vijnë si pasoje e stigmatizimit, shtypjes dhe diskriminimit me të cilin ata dhe të tjerë individë të komunitetit LGBTI+ përballen. Të gjithë këta faktorë mund të kontribuojnë në rezultate negative të shëndetit mendor. Biseksualiteti është një lloj orientimi seksual. Një person është biseksual kur përjeton një tërheqje seksuale, tërheqje romantike, ose … Continue reading Sa të shpeshta janë problemet e shëndetit mendor te personat biseksualë?

Si stresi dhe homofobia ndikon në mirëqenien e personave gej, lezbike dhe biseksualë?

Ekspozimi ndaj ngacmimit, diskriminimit dhe dhunës për shkak të orientimit seksual ose identitetit gjinor, mund të shkaktojë dëme të mëdha në mirëqenien e përgjithshme të jetës së një personi, në marrëdhëniet shoqërore dhe në përditshmërinë e personave gej, lezbike dhe biseksualë. Në vitet e fundit, studime të shumta kanë hulumtuar mbi ndikimin që urrejtja dhe ekspozimi ndaj dhunës, diskriminimi në vendin e punës dhe në … Continue reading Si stresi dhe homofobia ndikon në mirëqenien e personave gej, lezbike dhe biseksualë?

Streha awarded as one of the 17 best practices to help end youth homelessness in Europe

FEANTSA, the European Federation of National Organizations Working with the Homeless, published recently the European Framework for Defining Youth Homelessness, to help services and policy makers understand the specific needs young people experiencing homelessness possess. Streha has been selected as one of the 17 best practices in Europe, which is helping youth overcome homelessness and all social hurdles that come with it. This practices in … Continue reading Streha awarded as one of the 17 best practices to help end youth homelessness in Europe

Trajnim i profesionistëve të përkujdesjes shoqërore në Gjirokastër

Një nga fushat kryesore ky mbështetet puna e qendrës tonë, është fuqizimi dhe ngritja e vazhdueshme e kapaciteteve të profesionistëve të përkujdesjes shoqërore dhe personave përgjegjës mbi mirëqenien psiko-sociale të personave LGBTI+. Pjesë e një cikli trajnimesh në qytetet të ndryshme, ditën e sotme specialistët dhe trajnerët tanë u takuan me profesionistë në Gjirokastër, për zhvillimin e sesionit të parë të trajnimit me qëllim rritjen … Continue reading Trajnim i profesionistëve të përkujdesjes shoqërore në Gjirokastër