Open Call for Clinical Supervision

In the frame of the project “Improving services for LGBTI+ youth in Albania during COVID-19.” funded by ‘’IRIS NETWORK’’, and implemented by ‘’Streha’’with the aim of ensuring that beneficiaries are receiving the highest quality services possible during the pandemic situation, ‘‘Streha’’, is seeking for a supervisor to provide clinical supervision to the staff members workingContinue reading “Open Call for Clinical Supervision”

Thirrje e hapur: Punonjës/e rastesh me kohë të pjesshme

Aplikimet pranohen deri më: 10.11.2020 në adresën:  info@strehacenter.org Qendra ‘’Streha’’ kërkon të punësojë një Punonjës/e Rastesh me kohë të pjesshme për shërbimin rezidencial që është i hapur 24 orë në mbështetje të komunitetit LGBT në Shqipëri. Detyrat e Punonjësit/es së Rasteve Monitorimin e aktiviteteve lidhur me aftësimin për jetën të përfituesve. Menaxhimin e rastit sipasContinue reading “Thirrje e hapur: Punonjës/e rastesh me kohë të pjesshme”

Thirrje për jurist/e

Thirrje për jurist/e Terma Reference Qendra Streha kërkon një jurist/e i cili do ndihmojë në rritjen e ndërgjegjësimit të komunitetit LGBTI+ për të drejtat e tyre si dhe do të asistojë nevojat e tyre ligjore. Hyrje Qendra Streha në kuadër të projektit  “Rritja e ndërgjegjësimit për të drejtat dhe përmirësimi i situatës ligjore dhe psikoContinue reading “Thirrje për jurist/e”