Studimi i plotë mbi perceptimet mbi integrimin në BE dhe zbatimin e ligjeve mbi të drejtat e njeriut

Në vijim studimi i plotë mbi “Perceptime mbi integrimin në BE dhe zbatimin e kuadrit ligjor për të drejtat e njeriut”.

Ky studim u bë i mundur falë projektit “Unë Zgjedh Bashkimin Evropian”, i financuar nga Ministria e Financave (CFCU) dhe implementuar nga Pro-LGBT dhe Streha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s